ลุง60เหนื่อยง่ายดีขึ้น      ปวดเมื่อย ปวดขา      สตรีก็ทานเกร็กคูได้      โรคภูมิแพ้ แก้ไขได้      ไม่มีแรง       เบาหวาน-ความดัน